۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد
انجمن فلوربال
انجمن فلوربال
1390/09/08
انجمن فلوربال
انجمن فلوربال

تاریخچه فلوربال

این ورزش در کشورهای مختلف همچون سوئد و نروژ به نام (inn bandy)، کلمه فلور به معنای کف و یا زمین صاف و بال نیز به معنای توپ است و فلوربال به معنای بازی با توپ روی زمین ترجمه شده است. در کشور فنلاند با نام (salibandy) و در کشورهای سوییس و آلمان با نام(unihockey) رایج شده که به معنای دیگر، رد و بدل کردن توپ مابین چند بازیکن است.
این رشته ورزشی که امروز به یکی از ورزش های رایج نوجوانان و جوانان کشورهای توسعه یافته بدل شده است، از سال 1958 میلادی در آمریکا آغاز شد و به سرعت در کانادا توسعه یافت.
نخستین مسابقات این رشته ورزشی در شهر میشگان در سال 1960 برگزار شد و پس از مدت کوتاهی، جوانان سوئدی استقبال چشم گیری از این رشته ورزشی کردند به شکلی که مسوولان ورزش سوئد را مجاب کرد تا نخستین فدراسیون ورزشی فلوربال را در سال 1981 در کشور خود تاسیس کنند.
گسترش این رشته ورزشی در اروپای شمالی به شکلی بود که پس از سوئد، کشورهای فنلاند و سویس نیز دست به تاسیس فدراسیون فلوربال خود زدند.
اما از آنجا که گسترش این رشته ورزشی نیازمند راه اندازی فدراسیون بین المللی بود، در روز 12 ماه آوریل سال 1986 در شهر "هاسکوارنا" سوئد، فدراسیون بین المللی این رشته راه اندازی شد تا توسعه جهانی این ورزش روند سریعتری پیدا کند.

تاریخچه رشته در ایران:

این رشته ورزشی برای اولین بار توسط رمضانعلی دولو در ایران راه اندازی شد، انجمن فلوربال ایران به شکل رسمی در اوایل سال 1389 با تایید مسوولان سازمان تربیت بدنی تشکیل و شروع به کار کرد بطوری که هم اکنون زیرنظر فدراسیون انجمن های ورزشی فعالیت می کند.
· درتاریخ 14 آوریل 2009 انمن فلوربال ایران از سوی کمیته ملی المپیک به فدراسیون بین المللی فلوربال جهت عضویت معرفی شد.
· در 10 دسامبر 2009 انجمن فلوربال ایران به عضویت فدراسیون بین المللی فلوربال پیوست.
· انمن فلوربال ایران به عنوان عضو پنجاهم فدراسیون بین المللی فلوربال شناخته شد.
· در تاریخ 20 اردیبهشت 1389 انمن فلوربال از سوی سازمان تربیت بدنی به رسمیت شناخته شد.
· در تاریخ 19 اردیبهشت 1389 اجمن فلوربال به فدراسیون انجمن های ورزشی پیوست.

قوانین مسابقات
· زمین بازی
· اندازه زمین
1) زمین بازی محوطه ای است به شکل مربع مستطیل که طول وعرض 40 x 20 آن میباشد که دور تادور آن با یک تخته پوشیده شده باشد. زمین بازی میتواند در ابعاد 36 x 18, ، 44 x 22. متر طراحی شود.
· علائم روی زمین
1) همه علائم باید با خطوطی به عرض 4-5 سانتی متر و به رنگ کاملاً روشن و واضح مشخص شده باشد.
2) یک خط تا نقطه مرکزی باید در وسط زمین مشخص شده باشد، خط مرکزی باید با طرف کوتاه زمین ( عرض ) موازی باشد و زمین را به دو نیمه با اندازه های مساوی تقسیم کند.
3) محل گل باید با اندازه 4 x 5 متر مشخص شود، و فاصله ای حدود 2,85 متر از سمت کوتاه زمین داشته باشد. منطقه گل باید مستطیل شکل و دارای طول* عرض و در مرکز باشد.
4) منطقه دروازبان با ابعاد x 2,5 1 مترمشخص می شود و حدود0,65 متر در جلوآن است. منطقه دروازبان باید مستطیل شکل و دارای طول و عرض باشد و دروازه در وسط قرار گیرد.
5) خطوط انتهایی منطقه دروازبان باید به عنوان خطوط گل استفاده شوند. فاصله بین علائم 1,6 متر می باشد. خطوط گل باید در وسط سمت بلند زمین ( طول ) قرار گیرند، همچنین با انقطاع در خطوط انتهایی منطقه دروازبان یا سمت کوتاه زمین ( عرض ) عمود بر خطوط انتهایی منطقه دروازبان.
6) نقطه شروع بازی باید روی خط وسط و روی فضای فرضی خطوط گل که حدود 1.5 متراز طول زمین و به صورت * مشخص شود. نقاط در خط وسط ممکن است فرضی باشد.
· دروازه
1) دروازه باید روی محل وخطوط مخصوص که تعیین شده قرار گیرد و قسمت باز آن باید رو به خط وسط زمین و دروازه مقابل باشد.
· مناطق تعویض
1) مناطق تعویض باید به طول 10متر دریک طرف طول زمین و با فاصله 5 متر از خط وسط مشخص شود و دارای نیمکت هایی برای نسشتن بازیکنان باشد. مناطق تعویض باید در هر دو طرف زمین علامتگذاری شوند و عرض آنها نباید 3 متر از تخته تجاوز کند. نیمکت های بازیکنان باید در یک فاصله مناسب از تخته قرار گیرد و هر کدام برای 19 بازیکن جای نشستن داشته باشند.
· نیمکت های هیئت داورها و جریمه ها
1) نیمکت داوران باید روبروی مناطق تعویض و روبروی خط وسط قرار گیرند. نیمکت داورها و نیمکت جریمه باید در یک فاصله مناسبی با تخته قرار گیرند. برای هر تیم باید نیمکت جریمه در نظر گرفته شود ترجیحاء در دو طرف نیمکت داورها قرارگیرد.
(نیمکت های جریمه باید حداقل هر کدام برای 2بازیکن جای نشستن داشته باشند)
· بازدید زمین
1) داوران باید قبل از شروع بازی زمین بازی ،دروازه ها و توپها را بازدید و کنترل نمایند، و مطمئن شوند که هیچ نقصی وجود نداشته باشد . در صورت مشاهده نواقص میبایست مراتب را به مسئولین برگزاری جهت رفع آن گزارش نمایند
· وقت بازی
· زمان معمول بازی
1) وقت عادی بازی برای تمامی تیمها سه ست 20 دقیقه ای است که ما بین هر ست 10 دقیقه استراحت به تیمها داده میشود. به طور نمونه زمان بازی کوتاهتر مثلاً 2 x 15 دقیقه و یا وقت استراحت ممکن است توسط داور داده شود.
· تعداد بازیکنان تیم
1) یک تیم شامل 20 بازیکن می باشد. و بیش از 6 بازیکن نمی توانند همزمان در داخل زمین باشند مابقی بازیکنان ذخیره هستند. در طول بازی مربی تیم باید یک بازیکن داخل زمین خود را بعنوان دروازبان معین کرده باشد. یک تیم برای شروع بازی باید حداقل 5 بازیکن اصلی و یک دروازبان داشته باشد . چنا نچه در طول مسابقه تعداد بازیکنان یک تیم در زمین از 4 نفر کمتر شود. باید بازی متوقف شود. وامتیاز پایانی با نتیجه 0ـ5 برای تیم مقابل در برگه منشی ثبت واعلام گردد.
· تعویض بازیکنان
1)تعویض بازیکنان ممکن است هرزمانی وبه تعدادنامحدود در طول زمان یک مسابقه
2)همه ی تعویض هابایددرمناطق تعویض همان تیم صورت گیردیک بازیکن باید زمین را ترک کندوسپس بازیکن جدیدواردزمین شود اگر بازیکنی مجروح مجبور به ترک زمین شود نمی تواندتاوقفه ی بعدی جایگزین شود.
· مقررات مخصوص به دروازبان
1) نام دروازبانان باید دربرگه منشی ذکر شوند وبا علامت G در کنار اسمش مشخص شده باشند بازیکنی که به عنوان دروازبان درمسابقه شرکت می کند نمی تواند به عنوان یک بازیکن اصلی با یک چوب درهمان مسابقه شرکت کنداگریک تیم به خاطر جراحت یا جریمه مجبورشدجایگزین کنددروازبان رابایک بازیکن اصلی آنها حداکثر 3 دقیقه برای آماده کردن آن وقت دارند دروازبان جدید بایدتوسط مربی نشان داده شودو در برگه منشی مسابقه ثبت شود.
· مقررات مخصوص کاپیتانهای تیم.
1) هر تیم باید یک بازیکن را به عنوان کاپیتان تیم تعیین کند. و نام آنرا توسط منشی در برگه مربوطه ثبت شود. تعویض کاپیتان تیم تنها در صورت جراحت ویا جریمه مسابقه ممکن است که باید در برگه مسابقه ذکر شود.یک کاپیتان تیم جایگزین شده نمی تواند دوباره به عنوان کاپیتان در همان مسابقه بازی کند.
2) تنها کاپیتان تیم می تواند با داوربازی صحبت کند زمانی که کاپیتان در حین بازی جریمه شود نمی تواند با داور بازی صحبت کند مگر در زمانی دیگر و یا در وقت تایم اوت و یا وقت دو نیمه بازی
· بازیکنان تیم
1) هر تیم میبایست قبل از شروع بازی 5نفر بازیکن اصلی رادر برگه منشی اعلام نماید هیچکس غیرازافرادنامبرده نمی توانند در مناطق تعویض قرار گیرند یک بازیکن از تیم نباید بدون اجازه ی داورها وارد زمین شود. تعویض هابایداز مناطق تعویض هرانجام گیردقبل از شروع بازی سرپرست تیم باید برگه تعویض راپس از آرنج تیم خودآنرا به میز منشی تحویل دهدوبعدازآن هیچ تغییری توسط منشی جایز نیست.
· داوران
1) دو داوربااختیارات مساوی مسئولیت برگزاری هر مسابقه رابر عهده دارند. داورها می تواننددرهرزمان بازی رامتوقف کنند.
· مسئولین برگزاری
1) مسئولیت اصلی وقت نگهدار برای وقت بازی ،تایم اوت ها و زمان تعلیق بازیکنان تعلیقی می باشد.
· لباس بازیکنان
1) همه بازیکنان یک تیم درزمین باید لباس مشابه و یکنواخت داشته باشندو ترکیب رنگهاوطرح لباس دو تیم باید به صورتی باشد که آنها راکاملاءازیکدیگرمتمایزنماید.
2) همه ی دروازبانهاباید پیراهن ورزشی و شلوارهای بلند بپوشند.
3) شماره بازیکنان درپشت پیراهن باید 20 سانتی مترودرجلو 10 سانتی مترارتفاع داشته باشد. شماره بازیکنان می توانداز1 تا 99 باشد. ولی استفاده از شماره 1 برای بازیکنان اصلی مجاز نیست.
4) کلیه بازیکنان بایداز کفش ورزشی مناسب برای بازی استفاده نمایند.اگردرطول بازی بازیکنی یک یادوکفش خودراازدست دهد بایدتاپایان بازی همانطوربازی را ادامه دهد.
· لباس داوران
1) کلیه داوران ملزم به استفاده از پیراهن ورزشی(ترجیحاء در رنگهای زرد ،قرمز ویاتوسی)وجوراب های بلندتازانوبه رنگ مشکی که ترکیب یکسان داشته باشداستفاده نماید.
· تجهیزات مخصوص دروازبان
1) دروازبان نباید از چوب برای گرفتن توپ استفاده کند.
2) دروازبان بایدازیک ماسک صورت که علامت خورده استفاده کندآن هم فقط درهنگام بودن درزمین بازی
3) دروازبان مجازهستنددرطول بازی از کلاه ودستکش کوچک جهت حفاظت ازدروازه استفاده نماید.واستفاده ایشان ازوسایل شکستنی و چسبنده ممنوع میباشد.
· تجهیزات مخصوص کاپیتان تیم
1) کاپیتان تیم باید یک بازوبندداشته باشد. بازوبند باید روی بازوی سمت چپ بسته شود وقابل رویت باشد.استفاده از نوارممنوع می باشد.
· تجهیزات شخصی
1) یک بازیکن نباید در طول بازی از تجهیزات شخصی شامل محافظ هاووسایل درمانی، ساعت، گوشواره وغیره استفاده نماید،غیر از هدبند کشی بدون گره، هیچ هدبنددیگری نباید زده شود.
· توپ بازی
1) توپ به شکل کروی،توخالی و جنس آن از پلاستیک فشرده و یااز مواد مصنوعی است .سطح توپ باید براق ولغزنده باشد.،و ضخامت توپ 72 میلی متر و وزن آن مابین 20 تا 23 گرم است . دارای 26 سوراخ و قطر هر سوراخ 11 میلی متر میباشد.
· چوب
1) چوب بازی بایدموردتائید IFF و علامت خورده باشد. دستکاری دسته چوب ممنوع است. اماهیچ علامت رسمی نباید رویش باشد.
2) لبه چوب بازی نباید تیز وتیغه آن نبایداز30mm تجاوز کند. دستکاری با لبه به جز تیغه ممنوع است. تغویض لبه چوب مجازاست اما لبه جدید نباید ضعیف باشد. پوشاندن محل اتصال بین لبه و چوب مجازاست ، توسط نوارهاامانه بیشتر از 10mmاز قسمت قابل رویت لبه نباید پوشیده شود.
· وسایل داور ها
1) داورها باید مجهز باشند به سوت متوسط پلاستیکی، کورنومتر و کارتهای قرمز
· لازم به توضیح است قوانین کامل در اسرع وقت به کلیه استانها ارسال خواهد گردید.

وب سایت انجمنهای ورزشی
جستجو
نمایش فیلم
عضویت در خبرنامه
جهت عضویت در خبرنامه اطلاعات خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی:

 
شماره موبایل:

 
ایمیل:  


آب و هوا
اوقات شرعی