فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل
1402/08/17
بنابر پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و با حکم "محمد علیپور" سرپرست فدراسیون انجمنهای ورزشی، سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "مهدی محمدیان" به عنوان سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل منصوب و معرفی شد. وی پیش از این مسئولیت نایب رییسی هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل را عهده دار بود. گفتنی است ریاست هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل قبلا بر عهده محمد علی پهناور بود که وی بتازگی مسئولیت مدیر کلی ورزش و جوانان این استان را عهده دار شده است.