فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب مسئول کمیته اسکی روی آب جزیره کیش
1398/06/13
بنا بر پیشنهاد موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش و با حکم مهندس علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، رئیس کمیته اسکی روی آب جزیره کیش منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس دکتر علیرضا اعظمی نژاد به عنوان رئیس کمیته اسکی روی آب جزیره کیش منصوب و معرفی شد. وی دارای دکتری تخصصی اطفال و سابقه ۷ سال طبابت در جزیره کیش می باشد. مدرک بین المللی داوری در رشته کیبل اسکی ، عنوان قهرمانی کیبل اسکی در رده سنی بالای ۳۵ سال کشور و عضو تیم ملی کیبل اسکی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا در سال ۹۶ در کشور تایوان از سوابق ورزشی وی در رشته اسکی روی آب می باشد.