فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

"روح الله علوی" مجددا رییس هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر شد
1398/06/13
با برگزاری مجمع انتخاباتی، روح الله علوی مجددا به عنوان رییس هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، مجمع انتخاباتی هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر صبح امروز به ریاست محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد و روح الله علوی با کسب 17 رای برای چهار سال دیگر به عنوان رییس هیات انجمنهای ورزشی استان بوشهر انتخاب و معرفی گردید.