فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری مسابقات اسپوکس حوزه جنوبغرب تهران در بخش دختران
1398/06/13
اولین دوره مسابقات اسپوکس حوزه جنوبغرب تهران در بخش دختران به مناسبت هفته دولت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ،این رقابتها به همت هیات انجمنهای ورزشی جنوبغرب تهران و در چهار رده سنی خردسالان ،نونهالان ،نوجوانان و جوانان برگزار گردید که نتایج رده های سنی مختلف بشرح زیر است: رده سنی خرسالان: 1-عسل قجری 2-عسل قرایی 3- شایلین مومنی رده سنی نو نهالان : 1- محدثه مهربان 2- آیدا آزرخش 3- نیایش بابایی رده سنی نوجوانان: 1- فاطمه خاکساری 2- مهسا عزیز زاده 3- فاطمه مقامی رده سنی جوانان: 1- فاطمه زمانی 2- شقایق علی دوست 3- مهدیس خوبی سرشت و زهرا زمانی