فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

راگبی در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1398/06/12
طبق هماهنگی و رایزنی میان مسئولان انجمن راگبی و دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر مقرر شد این رشته پرطرفدار بعنوان یکی از دروس دانشجویان تدریس شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن راگبی، با حمايت هاي حسن میرزاقابیک رئيس انجمن و جلسات هماهنگي كميته توسعه و كميته راگبي استان تهران و دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر طی نشستی که با حضور دكتر داوري رئيس دانشكده تربيت بدني اين واحد و دكتر ويسي مسئول ورزش اين دانشكده انجام گرفت، مقرر گردید این رشته ورزشی تدریس شود. در این راستا، راگبي به صورت رسمي از مهرماه امسال ابصورت دروس اختياري و تشكيل تيم هاي دانشگاه بانوان و اقايان كار خود را اغاز خواهد كرد.