فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

رقابتهای طناب کشی بانوان ادارات استان خراسان جنوبی
1398/06/12
مسابقات طناب کشی بانوان ادارات خراسان جنوبی با برتری تیم آب منطقه ای همراه شد.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان خراسان جنوبی، این مسابقات در شهرستان بیرجند برگزار شد و تیم های آب منطقه ای الف و ب به ترتیب اول و دوم شدند. همچنین تیم بهزیستی مقام سوم را کسب کرد.