فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نتایج فوتبال رومیز در سنندج
1398/06/12
مسابقات فوتبال رومیز آزاد در شهرستان سنندج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز، این مسابقات بصورت انفرادی و دونفره از سوی کمیته فوتبال رومیز این شهرستان در باشگاه ماریتا برگزار شد و در پایان نتایج ذیل بدست آمد. انفرادی نفراول : فرهاد مینوی (مریوان ) نفردوم: امید عبدی نفر سوم :پوریا شیخ دونفره نفراول:علی اصغر نعیمی امین روحانی نفردوم : فرهاد امیری حیدر خدری نفر سوم : پرویز ناصری نعیم ریاحی