فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

همايش سراسري مسئولين و روساي کميته هاي انجمن جهت يابي کشور برگزار شد
1398/06/11
همايش سراسري مسئولين و روساي کميته هاي انجمن جهت يابي کشور به میزبانی تهران و در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگي ورزشي غدير ناجا برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در اين همايش که با حضور حلیم شرعی دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی، عظیمیان رییس انجمن جهت یابی کشور، ضربعلی زاده دیبر انجمن و روسای کمیته جهت یابی استانهای کشور برگزار شد عملکرد 7ساله انجمن براي اعضاي جلسه ارائه و برنامه و تدابير و سياست هاي آينده انجمن طرح و ابلاغ شد. همچنين در اين جلسه حلیم شرعي دبير فدراسيون انجمن هاي ورزشي کشور آخرين تدابير و سياست هاي وزارت ورزش و همچنین فدراسیون انجمنهای ورزشی را براي اعضاي جلسه تشريح کرد. در پایان اين همايش کمیته جهت یابی استان اصفهان به عنوان کمیته برتر و معرفی شد و به همین دلیل از هيات انجمن هاي ورزشي استان اصفهان و خانم صفيه السادات موسوي رئيس کميته جهت يابي استان اصفهان به جهت عملکرد و فعالیت بهینه در خصوص توسعه ورزش جهت يابي در استان اصفهان با اهداي لوح هاي تقدير تشکر و قدرداني گرديد.