فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

برگزاری کارگاه آموزشی اسپوکس در استان فارس
1398/02/25
کارگاه توجیهی "معرفی و آشنایی با ورزش اسپوکس " ویژه مدرسین مدارس استثنایی در استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،کمیته اسپوکس استان فارس با همکاری هیات انجمن های ورزشی و اداره آموزش و پرورش استان ، اولین کلاس توجیهی ورزش اسپوکس به منظور آشنایی و متعاقب آن پرورش مربیان اسپوکس ویژه مدارس استثنائی (سندروم داون ، کم شنوا و ناشنوا.... ) به منظور توسعه ورزش اسپوکس و توانمند سازی این بخش از جامعه را در در شیراز برگزار کرد. قرار است اولین دوره مسابقات اسپوکس کشوری دانش آموزان استثنایی نیمه دوم سال ۹۸ برگزار شود.