فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

علیپور:تغییرات جدید در راه است
1398/02/04

محمد علیپور با تاکید بر اینکه در سال 97 بیلان خوبی در فدراسیون انجمن های ورزشی برجای گذاشته شد، اظهار داشت : شرایط در سال 98 متفاوت تر از گذشته است و رشته های تحت پوشش باید طبق بخشنامه جدید فدراسیون به پیش بروند . رییس فدراسیون انجمن های ورزشی در گفت و گویی با سایت خبری این فدراسیون افزود:همانطوریکه در آخرین نشست با روسای رشته های مختلف تصریح کردم ، برخی از آنها در سالهای گذشته واقعا پرتلاش بودند و عصای دست ما بشمار می رفتند ولی با ضرس قاطع می گویم که تغییرات جدی در راه است و قطعا در برخی از رشته ها اتفاقات جدید رقم خواهد خورد . علیپور با تاکید بر اینکه ارزیابی این رشته ها طی سالهای گذشته تاکنون با مطالعه و کنکاش در حال بررسی است گفت : از روسای محترم رشته ها جدا می خواهم که دستورالعمل فدراسیون را جدی بگیرند و مفاد آن را اجرا کنند. وی همچنین تصریح کرد : چنانچه رشته ای عمکرد رضایت بخشی نداشته باشد تغییرات در آن قطعی خواهد بود . امید است بتوانیم هوایی تازه در ریه های رشته های تحت پوشش جاری کنیم. علیپور در پایان گفت : همانطوریکه تاکید کردم سال گذشته در پرتو تلاش دوستان توانستیم راندمان خوبی داشته باشیم و انتظار این است که در سال 98 نیز بتوانیم با قدرت از گذشته به پیش برویم .