فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

رییس جمهوری ، سیل زدگان و فوتبال رومیز
1398/02/02
دکتر روحانی در سفر به خوزستان، در سالن ورزشی که محل کمپ اضطراری سیل زدگان بود حضور یافت و با حاضران در این سالن ورزشی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش انجمن فوتبال رومیز ، رییس جمهور در این دیدار صمیمانه، ضمن اینکه با خانواده ها به گفتگو نشست و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت، مسابقه فوتبال رومیز نوجوانان حاضر در این سالن را هم از نزدیک تماشا کرد. لازم به ذکر است بیش از دو هزار مکان ورزشی در استان های سیل زده با دستور وزیر ورزش و جوانان در اختیار سیل زدگان قرار گرفته و امکانات رفاهی، ورزشی و فرهنگی از سوی مدیران کل ورزش و جوانان برای سیل زدگان فراهم شده است.