فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

شیرودی میزبان گلریزان جامعه ورزش
وزیر ورزش و روسای فدراسیونها در مراسم همبستگی با سیل زدگان
1398/01/19
مراسم ملی گلریزان جامعه ورزش در همبستگی با سیل زدگان صبح سه شنبه مقابل درب اصلی مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می شود .
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی به نقل از پیگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و دیگر مسوولان و روسای فدراسیونهای ورزشی فردا درمراسم ملی گل ریزان جامعه ورزش حضور می یابند. این مراسم بمنظور همبستگی ، همدردی و جمع آوری کمک های فدراسیون های ورزشی و عموم قهرمانان و ورزشکاران و جوانان سازمان های مردم نهاد سه شنبه بیستم فروردین از ساعت ده صبح به همت وزارت ورزش و جوانان و اداره کل استان تهران مقابل درب اصلی این مجموعه ورزشی آغاز می شود.