فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات دارت شرکت نفت شمالغرب کشور - اردبیل
1397/12/25
مسابقات دارت بازنشتگان شرکت نفت شمالغرب کشور در اردبیل برگزار شد که با قهرمانی نماینده آذربایجان شرقی ( تبریز ) همراه بود.
به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان اردبیل ، این مسابقات در سالن دارت مجموعه ورزشی حسین رضا زاده برگزار شد که طی آن باوران از تبریز به مقام نخست رسید. همچنین حسنی از زنجان ، سعیدی از اردبیل و اسماعیل زاده از ارومیه به ترتیب عناوین دوم تا چهارم را کسب کردند. دارت اندازانی از اردبیل ، زنجان ، آذربایجان شرقی ، ارومیه ، کردستان و قزوین دراین مسابقات حضور داشتند.