فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

انتصاب رییس کمیته دارت استان خوزستان
1397/12/22
بنابر پیشنهاد هیات انجمنهای ورزشی استان خوزستان و طی حکمی از سوی کامبیز ایوب زاده رییس انجمن دارت کشور، رییس کمیته دارت این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، بر این اساس "سروش کجباف" به عنوان رییس کمیته دارت استان خوزستان منصوب و معرفی شد. کجباف یکی از مدیران جوان و پرتلاش ورزش استان خوزستان به شمار می آید که پیشتر به عنوان سرپرست کمیته دارت خوزستان فعالیت می کرد.