فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

اهداء کاپ ویژه توسعه راگبی بانوان ایران به موزه ورزش
1397/12/20
جایزه ( کاپ ) ویژه توسعه راگبی بانوان ایران که از سوی کنفدراسیون آسیا به انجمن راگبی کشورمان تعلق گرفته بود از سوی حسن میرزاقابیک به موزه ورزش اهداء شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی ، در این مراسم که با حضور دکرت سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و دکتر مسعود سلطانی فر برگزار شد ، میرزاقابیک رییس انجمن راگبی این جایزه ارزشمند را به موزه یادشده اهدا نمود. در این آیین ، دکتر حلیم شرعی دبیر فدراسیون انجمن ورزشی نیز حضور داشت. شایان ذکر است ، کاپ یادشده بعنوان برترین توسعه راگبی بانوان قاره آسیا در سال 2018 به انجمن راگبی ایران اهدا شده بود