فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

خانم ناهید بیارجمندی در کمیته توسعه کنفدراسیون راگبی اسیا
1397/12/18
خانم ناهید بیارجمندی از چهره های نام آشنای راگبی کشورمان به عضویت کمیته توسعه راگبی کنفدراسیون راگبی آسیا درآمد.
به گزارش روابط عمومی انجمن راگبی ، وی در انتخابات اخیر که در شهر بانکوک مرکز تایلند برگزار شد به عنوان یکی از اعضای هشت نفره این کمیته انتخاب شد. خانم ناهید بیارجمندی که از ورزشکاران و مربیان صاحب نام این رشته محسوب می شود ، در حال حاضر به عنوان مربی تیم های ملی پایه دختران فعالیت می کند. شایان ذکر است که حسن میرزاقابیک رییس انجمن راگبی نیز عضو کمیته مسابقات کنفدراسیون راگبی آسیا و کمیته توسعه غرب آسیاست.