فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تایید لباس اسپوکس بانوان از سوی وزارت ورزش و جوانان
1397/12/15
از سوی وزارت ورزش و جوانان لباس اسپوکس بانوان برای حضور در مسابقات داخلی و بین المللی مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، خانم "بهار آبستان" نایب رییس بانوان انجمن اسپوکس کشور با اعلام این خبر گفت: با رایزنی های صورت گرفته از طرف فدراسیون انجمنهای ورزشی و شخص سرکار خانم "محمد جعفر" نایب رییس بانوان فدراسیون و هماهنگی انجمن اسپوکس، لباس طراحی شده برای پوشش بانوان این رشته به حوزه بانوان وزارت ورزش و جوانان ارائه شد و پس از بررسی، این طرح لباس مورد تایید دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان قرار گرفت. وی اظهار داشت: بدین ترتیب بانوان اسپوکس کار در تمامی مسابقات داخلی و بین المللی می توانند با استفاده از لباس مذکور شرکت کنند و این طرح لباس با رعایت تمامی ملاحظات فرهنگی و ارزشی مورد تصویب قرار گرفته است.