فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

تیم ملی دارت جوانان کشورمان در رقابتهای جهانی رومانی که مهرماه سال 98 در شهر کلوژ برگزار می شود ، حضور خواهد یافت.
1397/10/04