فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات اسکی روی آب در بخش "کیبل اسکی" آزاد کشوری- انتخابی تیم ملی آقایان و بانوان طی روزهای 15 , 16 شهریور درنوشهر برگزار خواهد شد.
1397/06/12