فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نماینده ایران در رقابتهای جهانی اسکی روی آب که از تاریخ 18 تا 24 اردیبهشت در اردن برگزار می شود ، شرکت خواهد کرد .
1397/01/20