فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

در نشست کارگروه تصویب لباس در وزارت ورزش
لباس ورزشکاران خانم 6 رشته تحت پوشش مورد بررسی قرار گرفت
1396/09/14
نشست کارگروه ساماندهی لباس تخصصی بانوان ورزشکار در ٦ رشته تحت پوشش انجمن هاي ورزشی به ریاست دکتر فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش وجوانان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، صبح امروز در دفتر معاونت ورزش بانوان، لباس های شش رشته ورزشی تحت پوشش انجمن های ورزشی توسط کارگروه ساماندهی لباس تخصصي بانوان ورزشکار بررسی شد و هر يك از اعضا نقطه نظرات خود را درخصوص این لباس ها بیان کردند. در این نشست کارشناسی که سه ساعت به طول انجامید لباس های سافت بال، کریکت، سپک تاکرا، كيك بوكسينگ واکو، راگبي و ساواته كه زير مجموعه فدراسيون انجمن هاي ورزشي هستند، مورد بررسي قرار گرفت. در این جلسه خانم "هدا محمد جعفر" نایب رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی ،نواب رییس بانوان و ورزشکاران 6 انجمن حاضر نیز حضور داشتند. معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در این خصوص گفت: حضور مقتدرانه زنان در میادین ورزشی باید با رعایت ارزش هاي اسلامی و فرهنگی باشد. وی افزود: ما به دنبال این هستیم که بانوی ایرانی حضوری اثر گذار در میادین ورزشی داشته باشد و بتواند فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی را با حفظ ارزش ها و کرامت انسانی به نمایش بگذارد. فریبا محمدیان درخصوص نحوه انتخاب پوشش بانوان نیز گفت: بررسی ها از ابعاد مختف از جمله رنگ، جنس، استاندارد بودن و رعایت شئونات اسلامی مورد کارشناسی قرار می گیرد. بعد از تصویب نهایی لباسهای مذکور،کلیه فعالیتهای انجمنهای در بخش بانوان اعم از داخلی و برون مرزی می بایست با همین لباس مصوب صورت پذیرد. گفتنی است پیشتر لباس بانوان ورزشکاران اسکی روی آب از سوی کارگروه مذکور مورد تصویب قرار گرفته بود.