فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

نتایج رقابتهای طناب کشی لیگ استان کرمان
1396/06/21
نخستین دوره مسابقات طناب کشی لیگ استان کرمان با استقبال خوب تماشاگران و هیجان بالایی در شهرستان جوپار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ٬ در پایان این رقابتهای پرشور تیم « ستارگان گوهر ریز» جوپار به مقام نخست رسید. همچنین تیمهای ایرانیان و‌ماهان به ترتیب دوم و سوم شدند.