فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
www.ifsafed.com

مسابقات دراگون بوت قهرمانی کشور روزهای 24و28 آبانماه در دریاچه آزادی تهران برگزار می شود
1395/08/08