۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
موفقیت تازه برای انجمن ورزشهای موج سواری
علیرضا رستمی مدرس بین المللی شد
1398/01/27
دانلود کنید
رییس انجمن ورزشهای موج سواری از سوی فدراسیون جهانی این رشته به عنوان مدرس بین المللی معرفی شد تا به عنوان نخستین ایرانی در این سمت فعالیت کند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی به نقل از روابط عمومی این انجمن  ، عیلرضا رستمی عزت از سوی فدراسیون جهانی به عنوان یکی از 30 مدرس بین المللی موج سواری معرفی و این سمت به رییس انجمن ورزشهای موج سواری ابلاغ شد.