۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
انتصاب سرپرست دبیری هیات انجمنهای ورزشی استان تهران
1398/01/21

انتصاب سرپرست دبیری هیات انجمنهای ورزشی استان تهران
طی حکمی از سوی "یحیی دادویی مقدم" رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران، سرپرست دبیری این هیات منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ، بر این اساس "محمدرضا فراهانی" به عنوان سرپرست دبیری هیات انجمنهای ورزشی استان تهران منصوب و معرفی شد.
محمدرضا فراهانی یکی از مدیران جوان و خوشنام ورزش کشور است که مسئولیت دبیری کمیته دارت استان تهران را هم بر عهده دارد.