۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
اطلاعیه انجمن ورزشهای هوایی در خصوص برگزاری آزمون تئوری تندم و ادونس
1397/05/17

اطلاعیه انجمن ورزشهای هوایی در خصوص برگزاری آزمون تئوری تندم و ادونس
انجمن ورزشهای هوایی اعلام کرد :به اطلاع متقاضیان محترم آزمونهای پیشرفته و تندم می رساندکه آزمونهای تئوری در روزهای سه شنبه ۳۰ مرداد و دوشنبه ۲۶ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است برای شرکت در آزمون در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است باشد:
ضروری است مربیان محترم نسبت به اخذ آزمون داخلی اقدام و با اطمینان از توانایی تئوری و عملی فرد آزمون دهنده، وی را به انجمن معرفی نمایند.
همراه داشتن فرم تکمیل شده صدور گواهینامه الزامی است.
ضمناً امکان اخذ هر دو آزمون پیشرفته و تندم به طور همزمان وجود ندارد و حداقل ۱ ماه بین دو آزمون باید فاصله باشد.
فاصله بین مردودی های قبلی و آزمون جدید ۹۰ روز خواهد بود.
متقاضیان باید برای شرکت در آزمون یک هفته قبل تماس گرفته و ثبت نام نمایند ، در غیر اینصورت از شرکت در آزمون ممانعت به عمل می آید.
ضمنا تاریخ آزمون عملی بزودی اعلام خواهد شد.