۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
جهت شرکت در مسابقات آسیایی قرقیزستان
اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو در همدان آغاز شد
1397/01/28
جهت شرکت در مسابقات آسیایی قرقیزستان
اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو در همدان آغاز شد
نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو برای شرکت در مسابقات آسیایی قرقیزستان در همدان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،در این اردوی یک هفته ای 30 ورزشکار از 20 استان کشور تحت هدایت "احمد انجدانی"به عنوان سرمربی تمرینات خود را پیگیری می کنند.
شانزدهمین دوره رقابتهای آسیایی کیک بوکسینگ واکو به میزبانی قرقیزستان ،در منطقه "ایسیک کول" و در شهر "چولپون آتا" و با شرکت حدود 20 کشور آسیایی برگزار می شود.