۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
مسابقات فوتبال رومیز آقایان درسنندج
1397/01/26

مسابقات فوتبال رومیز آقایان درسنندج
یک دوره مسابقات فوتبال رومیز آزاد آقایان به مناسبت عید سعید مبعث در باشگاه "مارتیا " شهرستان سنندج برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن فوتبال رومیز ، این رقابتها در دو بخش انفرادی و دو نفره برگزارش در که پایان نتیج ذیل بدست آمد:
بخش انفرادی
مقام اول:پوریا شیخ از کرمانشاه
مقام دوم : قلی زاده از تهران
مقام سوم : خلیل اسماعیی از تهران
بخش دو نفره
مقام اول : نعیمی و قلی زاده از تهران
مقام دوم: پوریا شیخ و پوریا مالمیر از کرمانشاه
مقام سوم : حمید سلطانی وفرهاد امیری از سنندج
کمیته فوتبال رومیز