۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
بر اساس آیین نامه فدراسیون جهانی
سیستم رنکینگ ورزشکاران جت اسکی در ایران راه اندازی می شود
1397/01/26
بر اساس آیین نامه فدراسیون جهانی
سیستم رنکینگ ورزشکاران جت اسکی در ایران راه اندازی می شود
بر اساس آیین نامه فدراسیون جهانی جت اسکی، سیستم رنکینگ بازیکنان جت اسکی بزودی در ایران راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی ، فدراسیون جهانی جت اسکی و جت بُت چندین سال است که رده بندی بازیکنان جهان را بر اساس سیستم رنکینگ که هر ماه و با اعطای امتیاز به مسابقات مختلف در قاره‌های جهان رده‌بندی بازیکنان جهان را مشخص می‌کند و ورزشکاران کشورمان نیز در طول سال با این سیستم برخورد دارند، به همین منظور انجمن جت اسکی و جت بُت در نظر دارد با راه اندازی این سیستم در کشور ( از اول سال 1397 ) ضمن ایجاد انگیزه بین کلیه ورزشکاران، آشنایی بیشتر بازیکنان با این سیستم، ضریب امتیازی برای مسابقات کشور تعیین کند.
سیستم رنکینگ در کشورمان یکی از واحدهای زیر مجموعه کمیته مسابقات انجمن جت اسکی و جت بُت است که آئین نامه محاسبه امتیازات رنکینگ بازیکنان کشور و در نظر گرفتن امتیاز برای مسابقات کشور، بر اساس قوانین 2017 فدراسیون جهانی در حال نهایی شدن است و در کشور اجرایی خواهد شد و به کلیه مسابقات و برد و باخت بازیکنان امتیاز تعلق خواهد گرفت.