۱۳۹۷ شنبه ۴ فروردين
هیات انجمن های ورزشی استان لرستان در میان هیات های برتر سال 96 استان
1396/12/23

هیات انجمن های ورزشی استان لرستان در میان هیات های برتر سال 96 استان
طی مراسمی از هیات های ورزشی برتر استان لرستان در سال 96 تجلیل شد که در این راستا از هیات فعال انجمن های ورزشی این استان نیز قدردانی بعمل آمد.
این مراسم به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و با حضور مقامات ارشد استان از جمله استاندار محترم و مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان برکزار شد.
در این مراسم از ورزشکاران و هیات های برتر استان در سال 96 از جمله کادر هیات انجمنهای ورزشی استان و ورزشکاران رشته های مختلف این هیات که در سال 96 صاحب عناوینی شده اند ، همچنین دعوت شدگان به اردوهای تیم ملی در سال 95 تجلیل بعمل آمد.