۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
انتصاب نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی
1396/09/12
دانلود کنید
طی حکمی از سوی محمد علیپور رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی،نایب رییس بانوان این فدراسیون منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس خانم "هدا محمد جعفر" به عنوان نایب رییس بانوان فدراسیون انجمنهای ورزشی منصوب و معرفی شد.
وی پیش از این به عنوان سرپرست در این حوزه فعالیت می کرد.