۱۳۹۷ شنبه ۴ فروردين
سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان همدان منصوب شد
1396/05/21

سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان همدان منصوب شد
بنابر پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان همدان و با حکم "محمد علیپور" رییس فدراسیون انجمنهای ورزشی،سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی این استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی،بر این اساس "سید محد عیوقیان" به عنوان سرپرست هیات انجمنهای ورزشی استان همدان منصوب و معرفی شد.